Faculty of Theology

With knowledge about religion, you understand the world better.

What is religon? Brian Palmer gives his views on the subject (1:17)

Med kunskap om religion förstår du världen bättre (0:31)

Världen är inte svart eller vit. Den går inte att dela upp i ont eller gott. Med kunskap om religion träder nyanserna fram – både i det lilla mötet med människan men också i vår tids stora ödesfrågor, konflikter och utmaningar.

Fyra alternativ för dig som vill förstå världen bättre:

1.

Religionsvetenskap, grundkurs

A-kursen i religionsvetenskap är grunden för de flesta av våra utbildningar. Du lär dig om religioner och livsåskådningars roll i historien såväl som i dagens mångkulturella samhälle. Vi diskuterar även centrala livsfrågor, etiska problem och alternativa trosföreställningar.

Läs mer om utbildningen
2.

Religionsvetenskap, kandidat

Läs ett treårigt kandidatprogram och få fördjupade kunskaper om hur religioner och livsåskådningar påverkar oss och våra samhällen. Efter grundkursen Religionsvetenskap A väljer du själv inriktning: religionshistoria och religions-beteendevetenskap, kyrko- och missionsstudier, bibelvetenskap eller tros- och livsåskådningsvetenskap.

Läs mer om utbildningen
3.

Mänskliga rättigheter, master

Bygg på med vårt masterprogram i mänskliga rättigheter. Hur ska man tolka, förverkliga och skydda de mänskliga rättigheterna? Detta diskuterar vi ur folkrättsliga, filosofiska, statsvetenskapliga och religionsvetenskapliga perspektiv. Efter programmet kan du både arbeta praktiskt med och forska om mänskliga rättigheter.

Läs mer om utbildningen
4.

Religion in peace and conflict, master

Med Masterprogrammet i religion i fred och konflikt utvecklar du ditt engagemang i rättvisefrågor. Genom alla tider har människor diskuterat hur världen kan förändras till det bättre. Här får du kunskap och redskap för att kritiskt analysera och argumentera dessa frågor. Programmet går på distans och undervisningen sker på engelska.

Läs mer om utbildningen

Vi har också en mängd fristående kurser.

Läs mer på www.teol.uu.se. Ansökan öppen fram till terminsstart! Ansök på antagning.se.

Plugga religion på Uppsala universitet

Religion berör allt från världspolitik till individers sökande efter lycka och mening. Religion handlar om värderingar, attityder och identitet. Utan kunskaper om religion blir därför historien, samhället och de kulturella uttrycken ofta obegripliga.

Vad gör man sen?

Med en utbildning i religion blir du expert på att tolka det som händer i vår samtid. Det har du nytta av vad du än jobbar med. Förutom i kyrkor och trossamfund behövs du inom media, i kultursektorn, i vården, inom forskning och utbildning, näringslivet och politiken.

Läser du vidare på något av våra masterprogram får du ännu fler möjligheter. Du kan arbeta med mänskliga rättigheter, freds- och rättvisefrågor eller inom det humanitära området, både i Sverige och runtom i världen.

Teologiska fakulteten

Vi är Sveriges största och äldsta forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Vi har kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till mänskliga rättigheter, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, etiska och filosofiska studier.